Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Company Finance Management
Learning outcome:
Potrafi oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa, objaśniać ewentualne symptomy zagrożeń
Connections with FLO:
  • ZP2A_U05
    ma umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w przedsiębiorstwie (instytucji) przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych oraz udziale specjalistów
  • ZP2A_U06
    potrafi projektować i stosować w zarządzaniu systemy mierników dokonań przedsiębiorstwa/organizacji