Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Company Finance Management
Learning outcome:
Potrafi dokonać analizy źródeł finansowania inwestycji
Connections with FLO:
  • ZP2A_U04
    posiada umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności
  • ZP2A_U05
    ma umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w przedsiębiorstwie (instytucji) przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych oraz udziale specjalistów