Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Company Finance Management
Learning outcome:
Definiuje rodzaje ryzyka w decyzjach inwestycyjnych oraz sposoby jego eliminowania
Connections with FLO:
  • ZP2A_W04
    zna współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i przedsiębiorstwami
  • ZP2A_W12
    zna specjalistyczne zastosowania metod ekonometrycznych i analizy systemowej służące modelowaniu i prognozowaniu stanów i procesów przedsiębiorstwa