Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Company Finance Management
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji
Connections with FLO:
  • ZP2A_W01
    zna współczesne doktryny i teorie ekonomiczne posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie
  • ZP2A_W13
    zna specjalistyczne zastosowania metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych