Module learning outcome data:
Code:
M_W006
Category:
Knowledge
Module:
Company Finance Management
Learning outcome:
Definiuje i wyjaśnia pojęcie struktury kapitałowej oraz czynników ją determinujących
Connections with FLO:
  • ZP2A_W12
    zna specjalistyczne zastosowania metod ekonometrycznych i analizy systemowej służące modelowaniu i prognozowaniu stanów i procesów przedsiębiorstwa
  • ZP2A_W14
    zna zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością)