Module learning outcome data:
Code:
M_W008
Category:
Knowledge
Module:
Company Finance Management
Learning outcome:
Opisuje i potrafi dokonać porównania różnych źródeł finansowania
Connections with FLO:
  • ZP2A_W12
    zna specjalistyczne zastosowania metod ekonometrycznych i analizy systemowej służące modelowaniu i prognozowaniu stanów i procesów przedsiębiorstwa