Module learning outcome data:
Code:
M_W009
Category:
Knowledge
Module:
Company Finance Management
Learning outcome:
Opisuje podstawowe kategorie związane z zarządzaniem płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Connections with FLO:
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa