Module learning outcome data:
Code:
M_W010
Category:
Knowledge
Module:
Company Finance Management
Learning outcome:
Wyjaśnia metody i narzędzia stosowane w zaawansowanej analizie finansowej, definiuje i objaśnia mierniki wartości dodanej
Connections with FLO:
  • ZP2A_W10
    zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych
  • ZP2A_W12
    zna specjalistyczne zastosowania metod ekonometrycznych i analizy systemowej służące modelowaniu i prognozowaniu stanów i procesów przedsiębiorstwa
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa