Module learning outcome data:
Code:
M_W011
Category:
Knowledge
Module:
Company Finance Management
Learning outcome:
Wyjaśnia cele i narzędzia budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie
Connections with FLO:
  • ZP2A_W12
    zna specjalistyczne zastosowania metod ekonometrycznych i analizy systemowej służące modelowaniu i prognozowaniu stanów i procesów przedsiębiorstwa
  • ZP2A_W14
    zna zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością)