Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Zajęcia dydaktyczne V
Learning outcome:
Student potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe.
Connections with FLO:
  • BF3A_W02
    Has a deeper knowledge concerning the general methodology of scientific research; knows how to prepare a scientific paper and is able to present adequately the results of the conducted scientific research