Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Modeling of biological systems
Learning outcome:
Student potrafi analizować dane biologiczne uwzględniając ich specyfikę. Uzyskuje wiedzę z zakresu stosowania metody optymalizacji do zagadnień liniowych i nieliniowych.
Connections with FLO:
  • BF3A_W01
    Demonstrates a deeper general knowledge, based on theoretical foundations, in the field of science he/she belongs to; also an advanced, more detailed knowledge in the domain of his/her research