Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Informations Management
Learning outcome:
identyfikuje i rozpoznaje obszar rozwiązań podstawowych problemów decyzyjno-informacyjnych
Connections with FLO:
  • ZP2A_U14
    potrafi projektować zmiany w organizacji i koordynować procesy zarządzania zmianami