Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Informations Management
Learning outcome:
Wie o istocie i zasadach funkcjonowania systemu informacyjnego organizacji w warunkach dynamicznej zmiany otoczenia
Connections with FLO:
  • ZP1A_W01
    posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji.
  • ZP2A_W27
    ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa ( w tym otoczeniem naturalnym), a jego rozwojem