Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Informations Management
Learning outcome:
wie o zależnościach między architekturą systemów informacyjnych a rozwojem organizacji
Connections with FLO:
  • ZP2A_W27
    ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa ( w tym otoczeniem naturalnym), a jego rozwojem