Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to X-ray fluorescence analysis
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o podstawach fizycznych fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej.
Connections with FLO:
 • FT1A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W05
  ma znajomość podstawowych praw fizyki klasycznej i wybranych zagadnień fizyki współczesnej przydatnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
 • FT1A_W01
  posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
 • FM1A_W04
  ma podstawową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie
 • FM1A_W11
  ma podstawową wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w nowoczesnych technologiach biomedycznych