Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Introduction to X-ray fluorescence analysis
Learning outcome:
Student potrafi zastosować poznane procedury analityczne do wybranych typów próbek oraz umie przeanalizować oraz zweryfikować otrzymane wyniki
Connections with FLO:
 • FT1A_U06
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi stosowanych w fizyce technicznej do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
 • FT1A_U13
  posiada umiejętności niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki
 • FT2A_U06
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych
 • FT2A_U07
  potrafi zaprojektować odpowiedni tor pomiarowy w odniesieniu do badanego zjawiska w przyrodzie, badanej własności materiałów, bądź przebiegu procesów fizycznych
 • FT2A_U14
  potrafi ocenić przydatność nowych technik, technologii i urządzeń w rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich bądź problemów badawczych właściwych fizyce technicznej
 • FM1A_U17
  potrafi przeanalizować sposób działania i ocenić rozwiązania techniczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych
 • FM2A_U07
  potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, w zależności od zjawiska jakie należy zbadać
 • FM2A_U08
  potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych
 • FM2A_U09
  potrafi dobrać właściwe przyrządy pomiarowe do pomiaru odpowiednich wielkości fizycznych