Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Financial reporting of bank
Learning outcome:
Zna metody pomiaru i ewidencji operacji gospodarczych banku, ich ujęcie w ewidencji księgowej oraz sposób prezentacji informacji o majątku, źródłach finansowania i efektach działalności w sprawozdaniu finansowym
Connections with FLO:
  • ZP2A_W16
    zna i rozumie przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz przepływ towarów, usług i ludzi na jednolitym rynku europejskim