Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Financial reporting of bank
Learning outcome:
Umie ustalić wynik finansowy z działalności banku, wycenić aktywa inwestycyjne oraz ustalić wpływ rezerw na wynik finansowy jednostki
Connections with FLO:
  • ZP2A_U19
    rozumie i potrafi stosować koncepcje i instrumenty finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem