Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Integrated Reporting
Learning outcome:
Potrafi dokonać analizy raportu zintegrowanego
Connections with FLO:
  • ZP2A_U02
    ma umiejętność dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych
  • ZP2A_U03
    umie dokonywać identyfikacji i formułowania (strukturalizacji) problemów badawczych pozwalających na analizę złożonych problemów, procesów i zdarzeń w skali organizacji, gospodarki krajowej, a także w skali globalnej
  • ZP2A_U23
    ma umiejętność identyfikowania i formułowania problemów badawczych pozwalających na analizę problemów, procesów i zdarzeń w skali globalnej ( w powiązaniu ze specjalnością)