Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Integrated Reporting
Learning outcome:
Definiuje cele i istotę raportowania zintegrowanego
Connections with FLO:
 • ZP2A_W01
  zna współczesne doktryny i teorie ekonomiczne posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie
 • ZP2A_W02
  zna i rozumie istotę oraz dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich współzależność
 • ZP2A_W05
  zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego
 • ZP2A_W15
  zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa
 • ZP2A_W27
  ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa ( w tym otoczeniem naturalnym), a jego rozwojem