Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Integrated Reporting
Learning outcome:
Opisuje strukturę raportu zintegrowanego
Connections with FLO:
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa