Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Integrated Reporting
Learning outcome:
Opisuje użyteczność informacyjną raportów zintegrowanych
Connections with FLO:
  • ZP2A_W13
    zna specjalistyczne zastosowania metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych
  • ZP2A_W14
    zna zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością)