Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Integrated Reporting
Learning outcome:
Wymienia różnice między raportowaniem zintegrowanym a tradycyjnymi formami raportowania
Connections with FLO:
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa