Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Sociology of market
Learning outcome:
Rozumie względną autonomię gospodarki, polityki oraz wymiaru społeczno-kulturowego.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W02
    zna i rozumie istotę oraz dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich współzależność
  • ZP2A_U03
    umie dokonywać identyfikacji i formułowania (strukturalizacji) problemów badawczych pozwalających na analizę złożonych problemów, procesów i zdarzeń w skali organizacji, gospodarki krajowej, a także w skali globalnej