Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Sociology of market
Learning outcome:
Rozumie znaczenie związku między zmianą ekonomiczną i kulturową.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W03
    zna i rozumie skutki ekonomiczne i społeczne różnic w zaawansowaniu gospodarczym państw i regionów