Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Learning outcome:
Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych.
Connections with FLO: