Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Entrepreneurship and Innovation
Learning outcome:
Student ma wiedzę i rozumie na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W24
    zna zasady funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw