Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Entrepreneurship and Innovation
Learning outcome:
Student zna i rozumie podstawowe kwestie związane z uruchomieniem, funkcjonowaniem i rozwojem własnej firmy: od poszukiwania atrakcyjnych pomysłów biznesowych, przez ich analizę i weryfikację, budowę koncepcji przedsięwzięcia, aż po stworzenie ram organizacyjnych firmy.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W23
    posiada wiedzę z zakresu prawnej ochrony konkurencji i konsumentów
  • ZP2A_W24
    zna zasady funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw