Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Entrepreneurship and Innovation
Learning outcome:
Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości i innowacyjności.
Connections with FLO:
 • ZP2A_K01
  jest przygotowany do wykonywania funkcji inicjatora i organizatora życia społecznego
 • ZP2A_K03
  potrafi wykorzystać techniki negocjacyjne, pełnić rolę arbitra, mediatora i negocjatora w sytuacji konfliktu społecznego
 • ZP2A_K05
  potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów, wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i erystyczne.
 • ZP2A_K07
  potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny