Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Studium doskonalenia dydaktycznego
Learning outcome:
Słuchacz rozumie specyfikę zawodu nauczyciela akademickiego, wykazuje postawę szacunku wobec studentów, posiada umiejętności komunikacyjne
Connections with FLO:
  • BF3A_K01
    Realises the need of constant learning, widening his/her professional and personal competencies; most of all – focusing at and analyzing the latest developments in the domain he/she works in.
  • BF3A_K03
    Realizes the importance of conducting him(her)self professionally in accordance with ethical standards of his/her professional environment.