Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Advanced Planning in Operations Management
Learning outcome:
Students are able to determine basic plans and schedules for typical production and logistic operations.
Connections with FLO:
  • ZP2A_U08
    ma umiejętność stosowania procedur rozstrzygnięć z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji
  • ZP2A_U12
    ma umiejętność posługiwania się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.) na poziomie zintegrowanym