Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Advanced Planning in Operations Management
Learning outcome:
Students are able to identify the type of a production or logistic process, to choose and implement appropriate optimisation model for arising planning or scheduling problem.
Connections with FLO:
  • ZP2A_U04
    posiada umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności