Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Advanced Planning in Operations Management
Learning outcome:
Students know standard quantitative methods, optimisation models and information systems applied to enterprise wide operational planning and supply chain coordination.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W13
    zna specjalistyczne zastosowania metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych