Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Advanced Planning in Operations Management
Learning outcome:
Students are able to acquire knowledge by oneself.
Connections with FLO:
  • ZP2A_K07
    potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny