Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Business Communication
Learning outcome:
Can communicate in English in business environment
Connections with FLO:
  • ZP2A_U22
    ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego