Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Business Communication
Learning outcome:
Is skilful in searching for desired content in business communication
Connections with FLO:
  • ZP2A_K07
    potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny