Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Finite Elements
Learning outcome:
Fundamental definitions regarding the FE modelisation, interpretation of results
Connections with FLO:
  • ZP2A_W02
    zna i rozumie istotę oraz dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich współzależność