Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Econophysics
Learning outcome:
Student rozumie istotę ryzyka finansowego instrumentów finansowych i inwestycji.
Connections with FLO:
 • FT1A_K09
  potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
 • IS1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
 • IS1A_K06
  potrafi zidentyfikować komercyjne zastosowania systemów informatycznych
 • FM1A_K01
  ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • FM1A_K08
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • M_K002
  - Student jest świadom znaczenia działań pro-środowiskowych (ekologia), a w konsekwencji potrafi podejmować decyzje przyjazne dla środowiska (minimalizujące negatywny wpływ na środowisko) Jest świado i rozumie potrzebę edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie oddziaływania podejmowanych decyzji gospodarczych na środowisko w szczególności bezpiecznego zagospodarowania odpadów i pozyskiwania paliw alternatywnych
 • M_W001
  Posiada wiedzę dotyczącą możliwości poznanych metod analizy danych i sposobów ich adaptacji do konkretnych potrzeb.
 • M_W003
  Posiada wiedzę na temat przeznaczenia i możliwych zastosowań poznanych metod analizy danych.