Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Econophysics
Learning outcome:
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat instrumentów finansowych, portfeli finansowych, miar ryzyka i wyceny instrumentów pochodnych.
Connections with FLO:
 • FT1A_W13
  posiada ogólną wiedzę na temat tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej; rozumie zasady funkcjonowania mechanizmów rynkowych we współczesnym świecie
 • FT1A_W01
  posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
 • FM1A_W01
  ma wiedzę przydatną do przeprowadzenia prostej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • FM1A_W19
  ma podstawową wiedzę o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • IS1A_W01
  ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących
 • IS1A_W23
  ma podstawową wiedzę o rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
 • M_W001
  Student understands the idea of Corporate SocialResponsibility (CSR) and contrasts the multipleviewpoints – is able to recognize pros and cons thatexist in the area of CSR.
 • M_K001
  Potrafi rozwiązywać problem planowania i konfiguracji rutingu w złożonej sieci w zadanym czasie współpracując z grupą realizującą projekt
 • M_W001
  He possesses knowledge on the subject of current solutions and standards for the IP networks.