Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Econophysics
Learning outcome:
Poznanie związków pomiędzy procesami stochastycznymi, fizyką statystyczną i inżynierią finansową.
Connections with FLO:
 • FT1A_W06
  ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FM1A_W14
  ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia połecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • IS1A_W01
  ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących
 • IS1A_W21
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
 • M_W001
  Student understands the idea of Corporate SocialResponsibility (CSR) and contrasts the multipleviewpoints – is able to recognize pros and cons thatexist in the area of CSR.
 • M_W001
  He possesses knowledge on the subject of current solutions and standards for the IP networks.