Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Sound and Music in Computer Systems
Learning outcome:
Student zna podstawy analizy sygnałów
Connections with FLO:
  • IS2A_W02
    zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności