Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Sound and Music in Computer Systems
Learning outcome:
Student zna technologie urządzeń do rejestrowania i odtwarzania sygnału dźwiękowego
Connections with FLO:
  • IS2A_W04
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odkrywania wiedzy oraz zaawansowanych metod analizy i modelowania danych