Module learning outcome data:
Code:
M_W006
Category:
Knowledge
Module:
Sound and Music in Computer Systems
Learning outcome:
Student zna metody syntezy dźwięku
Connections with FLO:
  • IS2A_W11
    ma podstawową wiedzę w zakresie budowy mikroprocesora/mikrokontrolera, zna metody i techniki używane do cyfrowego przetwarzania sygnałów