Module learning outcome data:
Code:
M_U008
Category:
Skills
Module:
Sound and Music in Computer Systems
Learning outcome:
Student potrafi samodzielnie edytować ścieżki audio
Connections with FLO:
  • IS2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie