Module learning outcome data:
Code:
M_U010
Category:
Skills
Module:
Sound and Music in Computer Systems
Learning outcome:
Student potrafi potrafi posługiwać się efektami specjalnymi takimi jak chorus, delay, reverb oraz wykorzystać je do modyfikowania ścieżki dźwiękowej
Connections with FLO:
  • IS2A_U03
    potrafi samodzielnie dokonać analizy danych w aspekcie pozyskania wiedzy z danych wykorzystując do tego celu odpowiednie modele analityczne i symulacyjne oraz wybrane pakiety obliczeniowe
  • IS2A_U07
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania modeli matematycznych w celu lepszego zrozumienia i/lub usprawniania analizowanego procesu lub technologii