Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Sound and Music in Computer Systems
Learning outcome:
Student potrafi pracować w zespole
Connections with FLO:
  • IS2A_K02
    potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole