Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Praktyka dyplomowa
Learning outcome:
Student ma pogłębioną wiedzę w obszarze fizyki i fizyki technicznej powiązanym z pracą wykonywaną w ramach praktyki dyplomowej
Connections with FLO:
  • FT2A_W01
    ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
  • FT2A_W08
    ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych