Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Praktyka dyplomowa
Learning outcome:
Student zna sposoby wykorzystania nowych trendów rozwojowych fizyki do rozwiązywania zadań inżynierskich. Wie jakie są ich zalety i ograniczenia.
Connections with FLO:
  • FT2A_W06
    ma podstawowa wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów w obszarze fizyki technicznej i jej zastosowań
  • FT2A_W11
    ma pogłębioną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach