Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Praktyka dyplomowa
Learning outcome:
Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia.
Connections with FLO:
  • FT2A_U06
    potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych
  • FT2A_U08
    potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski