Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Praktyka dyplomowa
Learning outcome:
Student potrafi przeanalizować uzyskane dane oraz opracować i omówić uzyskane wyniki.
Connections with FLO:
  • FT2A_U05
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z rozwiązywaniem złożonych zadań inżynierskich i prowadzeniem prac badawczych
  • FT2A_U08
    potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski